Tamara van der Linden 06-12813400 Bel mij
Geralde Boogaard 06-29268001 Bel mij

Privacyverklaring 

Centrum voor Borstvoeding Boogaard & van der Linden

29 mei 2018
Je privacy is voor Centrum voor Borstvoeding Boogaard & van der Linden van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat je gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij Centrum voor Borstvoeding Boogaard & van der Linden allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen.

Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van je bijhouden, neem dan contact op met info@centrumvoorborstvoeding.nl

Contactformulier

Met het contactformulier kunt je ons vragen stellen of een consult aanvragen.
Hiervoor gebruiken wij je naw-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, naam van de baby, geboortedatum van de baby en je hulpvraag. Deze informatie hebben wij nodig om contact met je op te nemen en dit zijn we wettelijk verplicht. Wij bewaren deze informatie naargelang de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan en 15 jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht in de (para)medische gezondheidszorg).

Word je klant

Wanneer je bij ons komt met een zorgvraag of voor de verhuur of verkoop van , gebruiken wij je persoonsgegevens om je goed van dienst te kunnen zijn. Hiervoor gebruiken wij je naw-gegevens, telefoonnummer, factuuradres, e-mailadres, betalingsgegevens, geslacht, naam en pakket zorgverzekering, nummer identiteitsbewijs en bijzondere persoonsgegevens: gezinssamenstelling (hoeveelste kind, eerdere ervaring borstvoeding), ziekte, ziekteverschijnselen en medicijngebruik. Deze informatie hebben wij nodig om je te ondersteunen bij je zorgvraag en de juiste zorgverlening te kunnen bieden.

Daarnaast zijn we als (para)medische zorgverlener, op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), verplicht een dossier bij te houden. Wij bewaren deze informatie naargelang de zorgvraag is afgerond en 15 jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht in de (para)medische gezondheidszorg). Bij minderjarigen start de bewaartermijn vanaf het achttiende levensjaar.

Verstrekking aan andere zorgverleners, instellingen of bedrijven

Wij geven je persoonsgegevens niet aan andere bedrijven, instellingen of instanties, tenzij dat nodig is voor de dienst die u bij ons afneemt of als de wet zegt dat dat moet.

Wanneer de lactatiekundige het verslag of een overdracht naar andere zorgverleners wil sturen moet daarvoor om toestemming worden gevraagd. Mondelinge toestemming is voldoende, dit wordt in de schriftelijke verslaglegging vastgelegd.

Afwijken hiervan is alleen toegestaan bij ernstige zorg over moeder en/of kind. In onze website zijn informatieve Youtube video’s opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten, na goedkeuring, je persoonsgegevens.

Beroepsgeheim

Gegevens worden niet zonder toestemming aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Als cliënt dient u hiervoor toestemming te geven. De lactatiekundige IBLCE heeft zich, gezien de aard van haar/zijn werkzaamheden, te houden aan de wet op het Medisch Beroepsgeheim. In de Code of Personal Conduct van de IBLCE wordt het beroepsgeheim met name genoemd en lactatiekundigen IBLCE zijn verplicht zich daaraan te houden. Indien de lactatiekundige IBLCE zich geroepen voelt zichzelf te ontheffen van het beroepsgeheim zal zij/hij eerst nagaan of het informeren van andere hulpverleners de reden tot het opheffen van het beroepsgeheim zou kunnen oplossen. In uiterste situaties kan de lactatiekundige IBLCE overwegen zich tot een justitiële instelling te wenden.

Cookies

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestanden die informatie kunnen opslaan op je computer, telefoon of tablet. Met functionele cookies zorgen we er voor dat de website goed en functioneel werkt. Met tracking cookies kan ook het surfgedrag gemeten en vastgelegd worden.

Onze website maakt gebruik van zowel functionele als tracking cookies. Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een cookiemelding met uitleg over de cookies. Hierbij zullen we vragen om je akkoord voor het gebruik van deze cookies. In onze cookieverklaring laten wij zien welke cookies we met welk doel gebruiken. Het is mogelijk om een afzonderlijke toestemming per cookie-categorie door te geven, maak hiervoor gebruik van de betreffende check-box.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen.

Wilt u deze cookies niet meer ontvangen op onze website? Wijzig dan je cookie-voorkeur bij onze cookieverklaring.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben het "Data Processing Amendment" van Google getekend. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren. Hierdoor slaan wij geen persoonsgegevens van je op en is deze manier toegestaan zonder dat je toestemming hoeft te geven via een cookiebanner.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om je privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

Toegang tot persoonsgegevens worden afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord. Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert.

Als (para)medische zorgverlener zijn we, op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), verplicht een dossier bij te houden. Het dossier bewaren we zorgvuldig. Wij nemen fysieke maatregelen zoals afgesloten kasten voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze dienst of bedrijfsvoering wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:
  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
  • het laten corrigeren van fouten
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • intrekken van toestemming
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
  • persoonsgegevens over laten dragen aan een derde partij

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als je vindt dat wij niet op de juiste manier met jouw persoonsgegevens omgaan, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heb je klachten over onze werkwijze of de de hulp die je van ons als lactatiekundige IBCLC hebt gehad bespreken we dit graag samen met je. Mocht we er samen niet uitkomen kun je altijd een klacht indienen bij de NVL.

Contactgegevens

Centrum voor Borstvoeding Boogaard & van der Linden
Tulpstraat 18
4101 GL Culemborg
0612813400

Cookieverklaring